Koronavirová infekce COVID-19 a možnosti homeopatie

COVID-19
Homeopatie, jako léčebná metoda stará přes 200 let, má veliké zkušenosti a možnosti léčby pandemických onemocnění. Měla velice dobré výsledky při epidemiích spály, tyfu a cholery v 19. století i např. při epidemii španělské chřipky na začátku 20. století.

Všechny informace uvedené v tomto článku vycházejí z mojí osobní zkušenosti a názoru a nejedná se o lékařské doporučení!

Pandemie a Genus epidemicus

Koronavirus SARS-CoV-2 se šíří po celém světě a naše země není vyjímkou. V současné době jsou v zásadě dva scénáře, jak a kdy pandemie může skončit. Buď za pomoci výrazných restriktivních opatření vlády jednotlivých zemí zamezí nákaze dalších lidí a virus bez možného hostitele přirozeně zanikne nebo zmutuje do neškodné podoby anebo se většina populace s tímto virem setká, onemocní a vytvoří si přirozenou imunitu (což je podle mne jediná reálná varianta). I když průběh nemoci může být v učitých případech velmi dramatický až smrtelný, drtivá většina lidí prodělá infekci bez vážného průběhu a následků – příznaky nachlazení, rýmy, kašle nebo chřipky. Vše záleží na zdravotním stavu člověka a jeho přirozené obranyschopnosti.

Homeopatie, jako léčebná metoda stará přes 200 let, má veliké zkušenosti a možnosti léčby pandemických onemocnění. Měla velice dobré výsledky při epidemiích spály, tyfu a cholery v 19. století i např. při epidemii španělské chřipky na začátku 20. století. Při pandemii se homeopaté snaží najít tzv. Genus epidemicus – lék nebo skupinu léků, které vychází z obecných příznaků epidemického onemocnění a může být použit buď preventivně, při výskytu onemocnění v okolí a nebo především jako lék první volby při vlastním onemocnění bez nutnosti pečlivého zkoumání symptomů onemocnění.

Fáze onemocnění při infekci virem SARS-CoV-2

corona-virus

Z dosavadních případů je zřejmé, že průběh infekce má tři fáze.

 1. fáze: počátek infekce
  V první fázi se vyskytují příznaky podobné chřipce: zimnice, zvýšená teplota až horečka, suchý kašel, občas bolest v krku, bolest hlavy, ucpaný nos atd.
 2. fáze: virus napadá plíce
  Projevuje se obtížným dýcháním, slabostí, většinou vlhkým kašlem – probíhá zápal plic, kdy dochází k produkci hlenu, který je obtížné nebo nemožné vykašlat.
 3. fáze: velmi vážná patologie
  Nejtěžší forma pneumonie, fibróza plicních sklípků, výrazná autoimunitní reakce, sepse, celkové vyčerpání organismu vedoucí ke smrti.

Jak na koronavirus pomocí homeopatik

Homeopatika působí na lidský organismus jiným způsobem než klasické léky. V první řadě nepůsobí proti nemoci. Neničí buňky (ať cizí, nebo naše), nevypínají horečku (velice důležitá součást obrany těla) a nepotlačují příznaky onemocnění. V obecném pojetí aktivují a podporují přirozenou obranyschopnost těla. Jakoby dávají tělu návod, mapu a ukazují na problém, který je potřeba řešit. Každé jednotlivé homeopatikum reprezentuje určitou sadu symptomů a pokud se tyto symptomy co nejvíce blíží symptomům nemocného člověka, tak podané homeopatikum umožňuje tělu optimálně zareagovat na prodělávanou nemoc. Soupis symptomů pro homeopatické přípravky (neboli obraz homeopatického léku) je popsaný v tzv. homeopatické Materii medice. K otázce výběru vhodného homeopatika se v tomto článku ještě vrátím podrobněji.

Pro probíhající pandemii korona viru není ještě zatím stanovený přesný Genus epidemicus. Homeopaté ve světě i u nás velmi intenzivně na zjištění přesného pandemického léku pracují a zdá se, že jsou již velmi blízko. V každém případě ale podle dosud zjištěných příznaků a homeopaticky vyléčených případů můžeme vymezit již nyní skupinu homeopatik, které je možné s úspěchem použít pro jednotlivé fáze nemoci.

Homeopatika pro „nultou“ fázi

Obecně se jedná o začátek jakéhokoliv onemocnění bez specifičtějších symptomů.

 • ACONITUM NAPELLUS

Používá se při prvních náznacích jakéhokoliv onemocnění. Pokud cítíme, že na nás „něco leze“, začínáme kýchat a chceme homeopaticky zasáhnout, užijeme jednu až tři dávky (s asi hodinovým odstupem) tohoto homeopatika. Při tomto použití můžeme nástup začínajícího onemocnění otočit a infekce vůbec nemusí proběhnout.

Upozornění: Standardně nemusíme hned takto reagovat a brát si homeopatikum při jakýchkoliv prvních příznacích. Lidské tělo samo o sobě dokáže spoustu infekcí rychle zvládnout bez jakéhokoliv zásahu zvenku anebo je v pořádku nějakou tu nemoc občas prodělat. Ale v případě pandemie, pokud chceme zasáhnout, je tento způsob na úplném začátku dobrý. Až bude zřejmý Genus epidemicus, bude právě on lékem první volby v případě jakýchkoliv náznaků onemocnění, nebo dokonce i preventivně, pokud bude existovat riziko nakažení.

Homeopatika pro první fázi

Počátek infekce, příznaky podobné chřipce, kašel.

 • GELSEMIUM SEMPERVIRENS
 • EUPATORIUM PERFOLIATUM
 • BRYONIA ALBA
 • ARSENICUM ALBUM

Tyto léky pokrývají symptomy podobné nastupující chřipce. Už může být přítomna zvyšující se teplota, bolí svaly, někdy až jako by vnitřky kostí, zacpaný nos, nastupuje kašel, zimnice, únava a podobně. Pro přesné odlišení léků se podívejte do Materie mediky (pro homeopatika, o kterých zde píši je malá Materie medika k dispozici v závěru článku) a vyberte nejvhodnější lék podle aktuálních symptomů nemocného.

Homeopatika pro druhou a třetí fázi

Napadení plic, obtížné dýchání, hlen v plicích, pneumonie. Mění se závažnost onemocnění.

 • ANTIMONIUM TARTARICUM
 • ANTIMONIUM ARSENICOSUM
 • CAMPHORA
 • PHOSPHORUS/PHOSPHORIC ACID

Jak bylo řečeno, v této fázi již dochází k zasažení plic. Objevuje se hlen v plicích, hromadí se a je obtížné jej vykašlat. Nastupuje dušnost, vzrůstá únava. Opět pro přesné odlišení léků je nutné porovnání v Materii medice. Ze zkušeností je v tomto případě nejčastější podání Antimonium tartaricum nebo Antimonium arsenicosum. Opět je ale potřeba porovnat aktuální symptomy.

Výběr homeopatika a jeho užití

Tato pandemie se projevuje akutním onemocněním, které musíme léčit také akutně. Pro akutní homeopatii je charakteristické daleko častější podání léku a možnost změny za jiný lék v krátkém čase (dny), pokud se změní symptomy nemocného. Zde je podstatný rozdíl od konstituční homeopatie, která je zaměřená na chronické a dlouhotrvající nemoci a má jiný princip podání léků.

V každém případě je správný výběr léku podle odpovídajících symptomů ten nejpodstatnější základ úspěšné homeopatické léčby. Symptom znamená změnu, kterou vnesla nemoc – to, co je jiné oproti normálnímu zdravému stavu. A to nejen na úrovni fyzických příznaků (zimomřivost, citlivost na průvan, bolest, horečka, kašel, sinusitida…), ale i na úrovni mentální (psychický stav jako vznětlivost, podrážděnost, apatie, strach ze tmy, averze k doteku…) a modality (co stav zlepšuje/zhoršuje – teplo, chlad, tlak, dotek, samota, společnost, denní doba…). Je ale důležité vzít v potaz to, co je jinak oproti zdravému stavu daného člověka a zvolit takové homeopatikum, které je svým obrazem souboru zjištěných symptomů co nejpodobnější, co nejblíže. Nemocný nemusí vykazovat všechny symptomy, které jsou popsány u homeopatikého přípravku v Materii medice, ale celkový obraz musí odpovídat. Standardně tento výběr provádí profesionální homeopat a mělo by tomu tak být i v případě pandemie. V rámci domácí samoléčby je ale určitě možné si sám stanovit dobrý lék, zvláště když výběr je z důvodů předpokládaných symptomů velice zúžen na několik málo léků a spojit se s homeopatem může být někdy obtížné. Výhodou určitě je, když máte s homeopatií již nějaké zkušenosti nebo jste absolvovali některý kurz akutní domácí homeopatické terapie. V případě potřeby, pokud si nevíte rady nebo lék „nefunguje“, určitě kontaktujte profesionálního homeopata. Není třeba se ale špatného výběru léku bát. V případě volby špatného léku se při krátkodobém podání nestane nic závažného.

Správně vybraný lék musí v průměru po třetím podání (a nejdéle do 24 hodin) přinést úlevu – musí být zřejmé, že dochází k procesu uzdravování. Pokud tomu tak není, je potřeba znovu porovnat symptomy nemoci a vybrat jiný, vhodnější lék. Pokud pominou (odléčí se) některé symptomy a některé nové se naopak objeví, které k obrazu stávajícího léku nepatří, je potřeba opět změnit lék. Ke zbylým symptomům přidáme nové, které se objevily a vybereme vhodnější lék, který okamžitě můžeme podat.

Homeopatikum podáváme tak, že jej nebereme do rukou, ale odsypeme jednu kuličku na malou lžičku (ideálně plastovou) nebo do malé skleničky, víčka nádobky ve kterém homeopatika jsou uložena apod. a vsypeme do úst. Kuličky homeopatického přípravku necháme volně rozpustit v ústech – nepolykáme, nerozkousáváme, nezapíjíme. Pro první dávku při zahájení léčby doporučuji odsypat tři kuličky pro jistotu podání léku v případě, že by cukrový nosič nebyl homeopatickým lékem správně napuštěný.

Četnost podání se odvíjí od akutnosti onemocnění a od potence homeopatického přípravku. Krátce k potenci: standardně se pro akutní léčbu používá potence C15 nebo C30 (pozn.: U homeopatik firmy Boiron se potence označuje písmenem CH, takže v tomto případě 15CH nebo 30CH). Každopádně první tři dávky v akutní potřebě podáváme s odstupem asi 0.5 hodiny u potence C15 a minimálně 1 hodinu u potence C30. Po třetí dávce už musí být ale zřejmé, že lék působí. Dochází alespoň k částečné úlevě od bolesti, ztišení kašle, nemocný usne (ale klidným spánkem, nesmí se jednat o kolapsový spánek z vyčerpání) – něco se prostě změní, ale k lepšímu. V této chvíli máme potvrzenou správnost léku (většinou tomu tak je hned po první dávce) a pokračujeme v podávání stejného homeopatika, nyní i s delším odstupem. Obecně platí: čím intenzivnější a naléhavější je průběh a projevy onemocnění, tím častěji podáváme lék. Pokud se začne ulevovat, postupně intervaly podávání prodlužujeme (např. na 4 dávky denně). Jak postupuje uzdravování snižujeme dávky dále až na 1x denně. Ve chvíli, kdy chceme léčbu ukončit (již není třeba další stimulace lidského organismu), vezmeme si ještě jednou poslední dávku léku.

Pozor, při správně zvoleném homeopatiku může dojít po podání velice brzy k výrazné úlevě. Je ale důležité se pořád k nemocnému chovat tak, že je v procesu léčení. Klidový režim na lůžku, dostatek odpočinku, spánku, přísun dostatku tekutin a podobné klasické rady pro rekonvalescenci je nutné dodržet alespoň po dobu pár dnů (podle typu a závažnosti onemocnění). Je důležité neukončit léčbu předčasně a nepřepínat svoje síly.

Prevence

Homeopatika se z principu jejich předpisu nepoužívají preventivně. Reaguje se až na vzniklé onemocnění, na jeho symptomy – bez těch nelze předepsat žádný homeopatický lék. V případě epidemie je to ale trochu jiné – nemoc je už přítomna ve společnosti, její myšlenka už je tady mezi námi, dají se předpokládat určité symptomy a dá se určit lék, který může posílit a „připravit“ organismus na setkání s virem. Přestože zatím není ještě stanoven Genus epidemicus (který je pak jasná volba nejen při prvních známkách infekce, ale dá se použít i preventivně), zatím nejvhodnějším homeopatikem pro prevenci se jeví Antimonium Arsenicosum. Pokud není k dispozici, může jej do jisté míry zastoupit Arsenicum Album. Pro preventivní užití (zdůrazňuji ale tuto vyjímku pro epidemické stavy) se užívá 1x týdně 3 kuličky. Pokud se nemoc objevila již v blízkém okolí, je možné zvýšit četnost užití, např. na 1x za dva až tři dny.

Máme se infekce COVID-19 bát?

Obecně strach může být dobrý rádce, ale velmi špatný pán. Všeobecně šířený strach určitě patří k této epidemii a vyhovuje spoustě zájmových skupin, ale člověku samotnému moc nepomůže. Oslabuje přirozenou obranyschopnost a dělá nás náchylnější k jakékoliv nemoci. Rozhodně je dobré se chovat zodpovědně, dodržovat hygienická opatření a být především ohleduplný k ostatním, zejména k více ohroženým skupinám (lidé vážněji nemocní, oslabení, starší lidé apod.). Toto ale platí přirozeně při každé infekční nemoci. Jako občan je nutné respektovat platná nařízení a jako člověk je rozhodně oprávněné se ozvat, když není něco v pořádku, když s něčím nesouhlasím. Každý nechť si utvoří vlastní názor.

Někdy mohou pomoci dostupné statistiky (ikdyž statistika je podle mne přesná věda pracující s nepřesnými údaji). Přikládám některé světové statistiky, čerpané z www.worldometers.info ke dni 29.3.2020.

Statistiky infekce COVID-19 uvádí z právě infikovaných 535 300 pacientů asi 95% v mírném průběhu (1 fáze a mírný průběh 2 fáze), a 5% s vážnými až kritickými obtížemi (vážný průběh 2 fáze a 3 fáze).

Pro porovnání ještě několik čísel za rok 2020 (první 3 měsíce tohoto roku):

 • počet úmrtí na následky kouření: 1 218 500
 • počet úmrtí při dopravní nehodě: 329 000
 • počet sebevražd: 261 400
 • počet úmrtí na sezónní chřipku: 118 500
 • počet úmrtí v důsledku infekce COVID-19: 33 900

Upozornění

Na závěr nezbytné upozornění: Homeopatie (ikdyž se v nezměněné podobě úspěšně používá přes 200 let) nenahrazuje lékařskou péči. Při výskytu příznaků infekce COVID-19 postupujte podle aktuálního epidemiologického nařízení vlády. Kontaktuje obvodního lékaře a postupujte podle jeho doporučení.

Můj osobní názor: ale vůbec nic mi nebrání pokračovat v užívání homeopatik, zejména když vidím, že přinášejí úlevu a změnu zdravotního stavu k lepšímu… Homeopatika ze své podstaty neovlivňují klasickou medikaci, naopak mohou krásně spolupracovat.


Seznam symptomů vybraných homeopatických přípravků
(Materia medica)

Uvedená Materia medica není kompletní, pro snadnější orientaci jsou vyřazeny symptomy, které nemají vztah ke koronavirové infekci.

ACONITUM NAPELLUS (Acon)
Lék č. 1 pro rozvíjející se nemoc. Užitečný v počátečních stadiích nachlazení, horeček, zánětů. Je vhodný pro zdravé lidi, u kterých potíže vznikají náhle. Možné příčiny obtíží: suchý/studený vítr, úlek/šok. Extrémní neklid a strach, náhlé stavy prudké paniky, akutní strach ze smrti. Může mít neopodstatněný strach ze smrti.
Charakteristické znaky:
– prudká vysoká horečka, která často začíná zimnicí, s červenou suchou horkou kůží na těle a na obličeji, chladnějšími končetinami, bez pocení, pacient prudce zbledne, když vstane z postele
– rychlý silný puls
– neuhasitelná žízeň na velké množství studené vody
– všechno chutná hořce, kromě vody
– prudká, nesnesitelná bolest doprovázená úzkostí se střídá se ztuhlostí a mravenčením
Modality:
– zhoršení: silným chladem, studeným suchým větrem, extrémním teplem, ledovou koupelí, večer, okolo půlnoci. Dotykem hlukem, světlem.
– zlepšení: čerstvým vzduchem, u akutních stavů začátkem pocení (je nutno změnit lék).

ANTIMONIUM ARSENICOSUM (Ant-ar)
Velice jednoduše řečeno tento lék spojuje příznaky Antimonium-tartaricum a Arsenicum v jednom. Pokud není k dispozici, může pomoci střídání Ant-t a Ars.
Charakteristické znaky:
– obtížné dýchání, chrčení při dýchání, lapání po dechu
– hlenovitý kašel
– pocit slabosti, ospalosti
– zánět očí a otoky obličeje
– zánět plic, pneumonie spojená s chřipkou
– myokarditida a srdeční slabost
– rozedma plic.

ANTIMONIUM TARTARICUM (Ant-t)
Důležitý lék pro rachotivý kašel, kdy je pacient neschopen vykašlávat a je doslova „zaplaven hleny a při poslechu až bublá“. Pocit topení se v plicích. Úzkost a neklid, zoufalství kvůli uzdravení, strach být sám. Podrážděnost, onemocnění ze zlosti a rozčilení, odpor k doteku, nesnese pohled druhých.
Charakteristické znaky:
– pocit dušnosti, slabosti, malátnost, bledost, ospalost
– hlasité, hlučné, namáhavé dýchání, velmi obtížné vykašlávání hustého hlenu, který je nahromaděný v plicích a průduškách
– jazyk je potažený hustým bílým povlakem
– dušnost doprovázená chvěním nosního chřípí, bledá studená kůže, někdy s promodráním rtů a kruhy kolem očí
– nevolnost se objevuje v záchvatech, se slabostí, s chladným pocením a úzkostí, silné zvracení je následované vyčerpáním a spánkem
Modality:
– zhoršení: teplem, ulehnutím, společností, dotekem
– zlepšení: vykašláváním, stáním, studenými nápoji .

ARSENICUM ALBUM (Ars)
Typické je velké fyzické vyčerpání spolu s duševním neklidem, úzkostí. Nechce zůstat sám, potřebuje společnost lidí, kteří by ho chránili a pomáhali mu. Bojí se smrti. Cítí se zranitelný a bezbranný, zejména když je nemocný. Výrazná bledost a zimomřivost.
Charakteristické znaky:
– slabost a vyčerpání neúměrné vážnosti stavu, bledost, zimomřivost
– intenzivní pálivé bolesti jako od žhavých uhlíků, zlepšené teplem
– sekrece tekuté, štiplavé, pálivé, rozežírající, hnisavé, málo hojné, odporného (mrtvolného) zápachu, zlepšené teplem
– časté pití malého množství studené vody
Modality:
– zlepšení: pacientovi je zima a všechny symptomy se zlepšují teplem ve všech formách: teplými obklady, sálavým teplem, teplými nápoji a teplými jídly. S vyjímkou bolesti hlavy – ta se zlepšuje studeným obkladem. Zlepšení změnou polohy, ulehnutím.
– zhoršení: mezi 1. a 3. hodinou v noci, chladem, studenými jídly a nápoji, po mase.

BRYONIA ALBA (Bry)
Lék č. 1 na suchý, bolestivý kašel. Pacient leží absolutně nehybně. Bolesti jsou bodavé. Odpor k vyrušování, podrážděnost, rozmrzelý z dotazování nebo přesvědčování (otravování), chce být sám. Vnitřní nejistota. Zoufalství kvůli uzdravení, činí druhé zodpovědné za své utrpení.
Charakteristické znaky:
– horečka obvykle s pozvolným začátkem, ale může být i rychlý nástup, pacient je zchvácený, unavený a podrážděný, vyhledává absolutní nehybnost
– extrémní suchost všech sliznic s intenzivní žízní na velká množství studených a hořkých nápojů, hořká chuť v ústech. Vypije naráz velké množství tekutiny, ale vždy s delším časovým odstupem (na rozdíl od Ars).
– kyselé, olejovité, hojné pocení, které ulevuje
– tlaková bolest hlavy, hlavně v oblasti čela, zhoršená sebemenším pohybem (i kašlem nebo pohybem očí)
– suchý kašel s následnou bolestí hlavy nebo hrudníku (stahuje si hlavu a hrudník pevným obvazem nebo šátkem, drží si hrudník rukama)
– při velmi vysoké horečce s blouzněním, které se zhoršuje kolem 21. hodiny, je pacient neklidný, hází sebou a snaží se dostat z postele
– bodavé, ostré a vystřelující bolesti horkých červených kloubů zlepšené teplými obklady
Modality:
– zhoršení: sebemenším pohybem, dotekem, teplem ve všech formách (s výjimkou místních bolestí, které se zlepšují teplými obklady), okolo 21. hodiny, na slunci
– zlepšení: odpočinkem, silným tlakem nebo lehem na bolestivé straně, chladem, pocením.

CAMPHORA (Camph)
Náhlé/úplné vyčerpání až kolaps. Hluboká zemdlenost, lhostejnost k okolí. Tváře bledé/promodralé. Tělo je studené na dotyk, zároveň odmítá přikrytí, vevnitř cítí horkost. Má pocit, jako by umíral. Necitlivost, mizení smyslů. Podrážděný kvůli maličkostem nebo z bolestí. Hádavost, snadno se urazí, diktátorský. Citlivý na nejmenší dotek.
Charakteristické znaky:
– naprosté vychladnutí celého těla, ledový chlad pokožky, chladný dech, zpomalení krevního oběhu, snížený krevní tlak, slabý puls, cyanóza
– propadlý chladný obličej s úzkostným výrazem
– protichůdné a střídající se stavy
– stavy podobné choleře (dominuje kolaps)
– chladné lepkavé pocení se zvracením a následnou slabostí
– vystřelující nebo stěhovavá trhavá bolest kloubů, praskání a skřípání v kloubech
– krvácení černé sražené krve
– snížený průtok krve v periferních částech těla
– nespavost se střídá s komatózním spánkem
Modality:
– zhoršení: zimou, potlačením (vyrážek, pocení, výtoků), přikrytím
– zlepšení: bolestí, když na ně (bolesti) pacient myslí, pitím studené vody, silným pocením.

EUPATORIUM PERFOLIATUM (Eup-per)
Symptomy podobné chřipce (jako Gels), jen bolest je vnímaná hluboce až v kostech. Slabé pocení. Mrazení v kříži, s pocitem rozlámaných zad. Velmi neklidný, ale nezlepší se pohybem. Chřipka s bolestí kostí.
Charakteristické znaky:
– pocit zchvácenosti, pohmoždění, rozlámanosti celého těla (Gels je zchvácené, ale současně zemdlené, třesoucí se, otupělé, s červeným obličejem a nemá žízeň)
– silné hluboké tepavé bolesti v kostech (jako by byly zlomené)
– neklid (neutiší se pohybem)
– bolest při tlaku na oční bulvy nebo při pohybu očí
– tepavá nebo pukavá bolest hlavy při horečce a zimnici
– extrémní žízeň na studenou vodu
– rýma s kýcháním a pocitem rozlámaných kostí obličeje
– přecitlivělost jater, ostrá bolest při pohybu a při kašli
Modality:
– zhoršení: pohybem, chladem, periodicky, pohledem na jídlo, v noci
– zlepšení: zvracením žluči, pocením, konverzací.

GELSEMIUM SEMPERVIRENS (Gels)
Lék č. 1 na chřipku. Zvláště pokud zimnice (mrazení) běhá nahoru a dolů po páteři (viz. také Eup-per). Touha nehnutě ležet, slabost. Úplné fyzické vyčerpání je spojené s duševní bdělostí. Potřebuje oporu druhých. Pacient se chvěje, má bolavé svaly a pociťuje tíhu, zejména hlavy a očí – dokonce i očních víček. Duševní slabost, únava, otupělost, zapomnětlivost.
Charakteristické znaky:
– nachlazení s postupným začátkem (náhlý začátek Acon)
– zchvácenost těla a končetin, které se zdají být nesmírně těžké, každý pohyb je namáhavý, zchvácenost, absence žízně, mrazení podél páteře, karmínově červený obličej, studené končetiny
– pocit bezprostřední hrozící zástavy srdce, pokud se nebude pohybovat
– průjem, poruchy paměti, zatemnění myšlení, paralýza strachem z očekávání, z emocionálního rozrušení, ze špatných zpráv nebo po úleku
– zdvojené vidění, překrvení hlavy, bolesti očních bulv, jako by byly pohmožděné
– silná tupá bolest hlavy s chladným pocením a chladem chodidel, s vyčerpáním, nejhorší v oblasti šíje a týla
Modality:
– zhoršení: teplem, teplým počasím, emocemi, špatnými zprávami, námahou
– zlepšení: pocením, pohybem nebo otřesy (hlavně při zpomalení srdečního rytmu).

PHOSPHORUS (Phos)
Otevřenost, živost, touha po společnosti a komunikaci, soucit. Strach ze tmy, strach být sám, z bouřky, nemoci, ze smrti, že se něco stane, z duchů, úzkost o druhé, snadno se vyděsí. Citlivost na vnější vlivy. Živá představivost, tvořivost, umělecké sklony, jasnozřivost. Obtížné soustředění, denní snění. Otupělost a lhostejnost v pozdějších stádiích patologie. Sklon k snadnému krvácení.
Charakteristické znaky:
– překrvení hlavy, pulzující bolest hlavy zhoršená duševní prací, hlukem, světlem, pohybem, zlepšuje se odpočinkem, stlačením hlavy nebo přiložením studeného obkladu
– krvácení s jasně červenou krví
– známky krve ve sputu (vykašlaném hlenu)
– chrapot s pocitem obnažené sliznice hrtanu, zhoršený studenou vodou a večer
– chuť na sůl a na slané potraviny, žízeň na studené až ledové nápoje, hlavně při akutních stavech (žaludek nesnáší nic teplého, pacient začne zvracet, jakmile se jídlo v žaludku ohřeje)
Modality:
– zhoršení: zimou (s vyjímkou hlavy a žaludku), bouřkou (obvykle z ní má panický strach), za soumraku a před půlnocí, rychlou chůzí
– zlepšení: teplem, spánkem, jídlem, dotykem, společností, ležením na levém boku.

PHOSPHORIC ACID (Phos-ac)
Daleko vyčerpanější Phosphorus. Chce být sám, lhostejnost ke všemu (dřímota a nevědomí, odmítá mluvit a odpovídat, nic ho nezajímá protože na to nemá sílu přemýšlet). Oslabená paměť, duševní těžkopádnost, pocit velké únavy, vyčerpání.
Charakteristické znaky:
– bolest hlavy s pocitem tíhy a tlaku na temeni, po duševní námaze nebo emocionálního rozrušení, po námaze očí. Zlepšení klidem a vleže.
– hojné pocení, hlavně v noci a ráno
– chuť na studené mléko, na šťavnaté ovoce, odpor k chlebu a kávě
Modality:
– zhoršení: fyzickou nebo duševní námahou, ztrátou tělních tekutin, pocením
– zlepšení: teplem, krátkým spánkem.


Použité zdroje:
 • Jeremy Sherr – webinars on the Coronavirus Genus epidemicus
 • Materia Medica čerpá z Helios manuálu akutní lékárničky a ze skvělé knihy úžasných homeopatů: Akutní Materia Medica, Aleš Sušický, Iva Valentová.