Tkáňové soli

Terapie pomocí tkáňových solí je založena na principu doplnění chybějících minerálních látek (anorganických solí) v lidském těle, v jeho tkáních a buňkách. Nedostatek těchto minerálních živin vede k narušení metabolismu buňky a ve svém důsledku k celkovému narušení zdraví. Pokud je ale určitá chybějící látka zpět do buňky pravidelně dodávána, dochází k vyrovnání deficitu, k obnově schopnosti buňky opět normálně fungovat a tím pádem k návratu ke zdraví.

Obnova buňky a tím i celého těla je výsledkem vyrovnání deficitu anorganických solí.

Dr. Wilhelm H. Schüssler

V polovině 19 století se obsahem anorganických látek v živém organismu a jejich významem zabývalo několik velkých evropských vědců a lékařů (Jacob Moleschott, Rudolf Virchow, Justus von Leibig). Byly postupně položeny základy moderní biochemie. S uceleným konceptem biochemické terapie pro lidský organismum přišel v roce 1873 německý lékař a homeopat Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler (1821-1898). Vymezil 12 základních minerálních solí a definoval princip jejich přípravy a oblasti použití při léčbě konkrétních onemocnění. Empiricky zjistil, že buňkou jsou nejlépe vstřebávány minerály připravené homeopatickým potencováním (v průměru potence D6). Takto připravené minerály nejlépe proniknou buňečnou membránou do buňky, vyrovnají vnitrobuněčný deficit a také obecně obnoví schopnost vstřebávání minerálních solí přijímaných z potravy. V této formě se tkáňové soli používaji dodnes.

Zdraví buňky a tím i těla závisí od nahrazení ztráty. Aby se zabránilo poškození a aby přípravek mohly buňky přijmout, musí být tento potencovaný (zředěný).

Dr. Wilhelm H. Schüssler

Ikdyž k přípravě tkáňových solí je využíváno homeopatické ředění, vlastní terapie tkáňovými solemi není homeopatií. Při terapii se nepoužívá princip podobnosti jako u homeopatie (similia similibus curantur – léčba podobného podobným), ale jedná se o doplnění deficitu minerálních solí do tkání a buňek, doplnění toho, co v těle chybí. Záleží tedy nejen na výběru vhodné soli popř. kombinace více solí, ale také na dávkách, četnosti a délce užívání.

Dvanáct základních tkáňových solí definovaných Dr. Schüsslerem:
 1. Kalium phosphoricum (KALI PHOS)
 2. Natrium sulfuricum (NAT SULPH)
 3. Kalium muriaticum (KALI MUR)
 4. Calcerea fluorica (CALC FLUOR)
 5. Magnesium phosphoricum (MAG PHOS)
 6. Kalium sulfuricum (KALI SULPH)
 7. Natrium phosphoricum (NAT PHOS)
 8. Calcarea sulphurica (CALC SULPH)
 9. Silicea (SILICEA)
 10. Calcarea phosphorica (CALC PHOS)
 11. Natrium muriaticum (NAT MUR)
 12. Ferrum phosphoricum (FERR PHOS)

Ke těmto základním solím časem následovníci dr. Shüsslera přidali dalších 6 doplňkových solí, které odpovídají stopovým prvkům v organismu (Zincum, Cuprum, Manganum, Selenium, Iodium, Chromium). Jak název napovídá, využívají se doplňkově k umocnění léčebného efektu při konkrétních onemocněních.

Můžeme se setkat s různými názvy: buňkové, biochemické, tkáňové, Schüsslerovy soli a také s různými výrobci těchto solí. Každý výrobce může používat jiný nosič účinné látky (sacharóza, laktóza, polyoly), který ovlivňuje chuť a vstřebatelnost. Při terapii používám tkáňové soli Biomineral D6 (www.biomineral.sk, www.tkanove-soli.cz) vyráběné na Slovensku, které neobsahují ani sacharózu, ani laktózu. Nosičem jsou rostlinné polyoly (nacházejí se přirozeně v rostlinách a plodech) a ikdyž chutnají docela sladce, což nevadí především dětem, pro svůj nízký glykemický index jsou vhodné např. i pro těhotné maminky a ani lidé s diabetes je nemusí započítávat do své denní příjmové hladiny cukru.

Terapie pomocí tkáňových solí je terapie v pravém slova smyslu. Nejde o nikdy nekončící doplňování něčeho, co v těle chybí a když s užíváním přestaneme, vše se zase vrátí do původního stavu nemoci. Naopak. Dodáváním minerálních látek ve formě tkáňových solí dochází k obnovení rovnováhy buněčného metabolismu a ke znovuobnovení schopnosti buňek příjímat minerály přirozeně ze stravy.

Terapie je zaměřena především na fyzické tělo a obnovu buňky a tím pádem má i některá omezení svého použití. Pro svoji jednoduchost je ale ideální pro domácí samoléčbu mnoha akutních onemocnění. Také při léčbě chronických nemocí sehrávají tkáňové soli velikou roli – buď v některých případech přímo jako terapeutický prostředek a nebo jako možná podpora pro tělo při komplexní homeopatické léčbě.

Zdroje:
Kurz Tkáňové soli (www.tkanove-soli.cz)
Žaneta Truplová Brachňáková, Martin Trupl: Bunkové soli
Použité obrázky z tkanove-soli.cz a biomineral.sk